Методична майстерня вчителів математики Новобузького районуСубота, 26.09.2020, 13:59

Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Прийоми навчання | Реєстрація | Вхід
Меню сайту

Наше опитування
Хто відвідує наш сайт?
Всього відповідей: 113

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу


Прийоми навчання математики

Прийом навчання — сукупність конкретних навчальних ситуацій, що сприяють досягненню проміжної (допоміжної) мети конкретно­го методу. Чим багатший арсенал прийомів у структурі методу, тим він повноцінніший та ефективніший.
                                                                                                                                                                        Ажурна пилка

Метод дозволяє учням працювати разом, щоб вивчити значну кількість інформації за короткий проміжок часу, а також заохочує учнів допомагати одне одному, «вчитися навчаючи». Під час роботи за методом «ажурна пилка» учні працюють у різних групах

1. Спочатку вони працюють в «домашній групі».

2. Потім в іншій групі учні виступають у ролі експертів з питання, над яким працювали в «домашній групі» та отримують інформацію від представників інших груп.

3.  Потім учні повертаються у свою «домашню» групу для того, щоб поділитися новою інформацією, яку їм надали учасники інших груп.

                                                                                                                                                          Асоціації на дошці

    Залучає власний досвід учнів, викликаючи високий рівень зацікавленості, проводиться фронтально. Доцільно використовувати під час мотивації вивчення теоретичного матеріалу (ідеї, поняття) та питань методології. Можна застосовувати як під час мотивації теми (розділу) так і під час мотивації окремих уроків або питань. Для посилення емоційності та емпатії ( співпереживання) бажано використовувати фотографії, пісні, афоризми, вірші тощо. Залежно від змісту має три види проведення:

«поняття» - вчитель вертикально записує на дошці основне поняття, яке мають опрацювати учні. Після цього просить учнів назвати ознаки цього поняття або асоціації, які вони в них викликають. Обов'язковою умовою є те, щоб ці слова мали спільні з основним поняттям літери (кросворд).

«квітка» - учитель малює на дошці квітку (середина і чотири пелюстки). У середині записує основне поняття, а на пелюстках слова, Після цього учні повинні назвати прояви даного поняття у зазначених сферах. Учитель їх записує на пелюстках.

                                                                                                                                                                    Акваріум

     Клас ділиться на 2 - 4 групи. Одна група розміщається в центрі класу, утворивши внутрішнє коло. Учасники групи починають обговорювати запропоновану вчителем проблему. Всі інші учні мовчки спостерігають за обговоренням. Групі, що працює в «акваріумі» потрібно:

          Озвучити ситуацію;

          Обговорити її, використовуючи метод дискусії;

          Дійти спільного рішення

    На роботу дається 3-5 хвилин. 

 Бліц - турнір

     Це конкурси. Вони проводяться на повторно-узагальнюючих уроках. їх мета - розвиток усного мовлення, осмислення, розуміння матеріалу, швидкості виконання.

                                                                                                                                                                                                           Бліц - інтерв'ю

    Цей вид роботи використовується для перевірки знань, отриманих на попередніх уроках. Учні самостійно готують запитання. Які будуть ставити під час «інтерв'ю». Найголовніша вимога - вони мають бути чіткі та лаконічні. Під час виконання цієї вправи школярі навчаються із фактів виділяти головні думки, на основі яких і будують запитання, що вимагають відповіді двома-трьома словами. До того ж розвивається взаємодопомога і тактовне ставлення один до одного. Для проведення «інтерв'ю» колектив поділяється на «експертів» та «журналістів». «Експерти займають місце в центрі, «журналісти» по черзі ставлять один одному запитання.

                                                                                                                                                                                                                      «Броунівський рух».

   Дозволяє кожному учневі виступити в ролі вчителя, передаючи свої знання однокласникам. Використання «Броунівського руху» дає можливість багаторазового повторення одним учнем «своєї» частини навчального матеріалу, ознайомлення з іншими, систематизації і створення загальної картини теми.                               

Організація роботи: кожен учень повинен отримати свій «навчальний блок» з теми.

Протягом кількох хвилин учні читають інформацію. Головне - переконатися, чи розуміють вони про що йде мова.

                                                                                                                                                                                                                                                              Веббінг

  «Павутиння слів». Це метод побудови логічних структурових зв'язків між явищами й подіями. Ґрунтується він на асоціативних і логічних елементах розумової діяльності школярів. Веббінг починається з ключового слова, навколо якого «нарощуються» інші терміни, що пов'язані з ним асоціативно або логічно

                                                                                                                                                                                              Взаємоконтроль

   Це уроки опитування раніше пройденого матеріалу. Клас ділиться на групи по 3 -5 осіб. Команди комплектуються за принципом добровільності, але в них є обов'язково «слабші» та «сильніші» учні. Школярі перевіряють один у одного виконання завдань. При цьому проявляються відповідальність, взаємодопомога,, взаємовиручка.

                                                                                                                                                                                                    Вікторина

      Одна з ігрових форм проведення уроку, що полягає у змаганні учнів у відповідях на запропоновані запитання (підбираються так, щоб тему, яка вивчається, подати у цікавому пізнавальному плані). Учнів можна поділити на команди або організувати індивідуальні виступи.

                                                                                                                                                                                                   Джиг-со

  Дозволяє учням протягом короткого проміжку часу опрацювати великий обсяг навчального матеріалу.

Клас ділиться на 3 - 5 груп, які назвемо  "домашніми".

Кожен учень повинен отримати порцію інформації для засвоєння, кожна група - свою. Завдання «домашніх» груп - опрацювати надану інформацію та опанувати нею на рівні, достатньому для обміну цією інформацією з іншими.

Експертні групи, використовуючи кольорові позначки, вислуховують представників «домашніх» груп і аналізують матеріал у цілому, потім проводять експертну оцінку.

Після завершення роботи учням пропонується повернутися «додому» і поділитися інформацією, отриманою в «експертній» групі з членами своєї «домашньої» групи.

 Дебати

   Різновид дискусії. Дебати дають змогу продемонструвати знання, поділитися досвідом, ідеями. Використання цієї форми дискусії має на меті навчити учнів висловлювати свої погляди спокійно, у товариській атмосфері. Учасники дебатів повинні вміти подати аргументи «за « і «проти» обговорюваної ідеї, переконати опонентів у правильності своєї позиції за допомогою чіткої логіки. Час виступу кожного учасника під час дебатів обмежений та однаковий для всіх.

Методика проведення дебатів:

          Під час підготовки дебатів його керівник має передбачити загальний хід бесіди і повідомити учасникам тему запланованої дискусії;

          Відкриваючи дебати, ведучий нагадує тему та представляє план проведення обговорення;

          Ведучий стежить за регламентом та обмежує виступи учасників у 3 - 5 хвилин. Він прагне залучити до дискусії якомога більшу кількість учасників, надаючи їм слово.

          Упродовж дискусії ведучий вносить на обговорення пункти плану та підводить підсумки кожного пункту.

Після закінчення обговорення керуючий підбиває загальний підсумок обговорення або надає таку можливість одному з учасників, аналізуючи подібність та відмінність позицій з кожного питання.

                                                                                                                                                                                            Демарш.

    Особлива форма навчального заняття, яка базується на практичних діях, об'єднаних певним пізнавальним завданням і призначених для творчого самостійного виконання. Робота за цим методом передбачає: співробітництво, проблемне навчання, суб'єкт-об'єктивні відносини, впровадження дискусії. Основним завданням методу є перетворення навчання у постійний пошук. Змістом навчання є певні форми діяльності, які використовуються учнями під час розв'язання проблемних ситуацій та їх обговорення в групі та класі. Тому визначений програмою матеріал подається як серія проблем.

 Диспут

   Слово латинського походження, що означає «міркую», «суперечу». Диспут - одна із форм урочної роботи з учнями, яка допомагає розвивати їх самостійність, логічне мислення, соціальну та моральну зрілість; формувати погляди та переконання особистості. Цей тип уроків означає і визначає важливість та доцільність обговорень. Це - полеміка, дебати. Головна цінність цих уроків полягає в тому, що в них формується діалектичне мислення. Це невимушена, жива розмова учнів, яка дозволяє висловити свою точку зору, власну думку, обґрунтувавши її, виробити вміння сприймати доводи опонента, знаходячи слабкі сторони, вміння ставити питання за фактичним матеріалом теми, активно перетворювати знання на переконання.

 За — проти

     Цей метод використовується для демонстрації різноманітних поглядів на проблему, що вивчається. Розглядаючи протилежні позиції з дискусійної проблеми, учні ознайомлюються з альтернативними поглядами, на практиці вчаться захищати свою власну позицію, вислуховуютьдумки опонентів.

                                                                                                                                                                                              Звіт творчий

    Такий урок проводиться з метою повторення та узагальнення матеріалу, систематизації знань. На цьому уроці показують та захищають свої творчі роботи. На огляд і захист можуть надавати проекти, моделі, стенди, малюнки, доповіді, експериментальні дослідження. Звіт повинен містити аргументацію вибору теми, виклад суттєвої роботи, узагальнення отриманих результатів з опорою на знання.

                                                                                                                                                                                                  Зигзаг (пилка)

Один із методів роботи в групах, доцільний під час завершення вивчення теми. Клас ділиться на декілька груп, кожній даються питання для вивчення. Учні з різни груп, які вивчають те саме питання, можуть радитися. Після закінчення часу, відведеного для вивчення питання, учні повертаються в групи й розповідають своє питання іншим членам групи. 

       Змагання

Як прийом введення в урок елементів гри застосовані на груповій діяльності учнів. Бувають різні за змістом, структурою, формою організації, різною може бути їх роль в навчальному процесі.

Евристичні запитання

Урок нагадує, що будь-яку задачу необхідно розглядати з різних точок зору. До основних ключових евристичних питань відносяться: хто? (суб'єкт), що? (об'єкт), навіщо? (мета), коли? (час).

Коло ідей

Дає можливість учням висловити свою точку зору; позицію; ідею, втягнутися в дискусію. При проведенні такого уроку необхідно вислухати кожного учня (або доповідача групи) по колу з однією підготовленою позицією (ідеєю, пропозицією). 

Метод евристичних, або «ключових» питань

Є різновидом групової роботи, де учням пропонується розглянути будь-яке запитання з різних точок зору. При цьому необхідно систематизувати найбільш значні питання, які виникають при вивченні тієї або іншої події, явища.

«Мікрофон

Ця технологія є різновидом загально групового обговорення певної проблеми, яка дає можливість кожному сказати щось швидко, відповідаючи почергово.

    Міні-дебати

Різновид дискусії. Учням пропонуються дві протилежні точки зору на те чи інше явище, подію. Вони мають віддати перевагу одній із них чи запропонувати інше, власне бачення проблеми.

    Мозаїка

Цей вид навчальної діяльності використовується для створення ситуації, яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Для виконання цієї форми клас поділяється на експертні групи, які отримують завдання для експертизи. Працюючи з додатковою літературою чи іншими джерелами інформації, члени групи складають блок-схеми експертної оцінки. Після завершення роботи утворюються консультаційні групи, до яких входять по кілька учнів з кожної експертної групи. Діти обмінюються результатами експертиз, аналізують матеріал в цілому, занотовують необхідну інформацію, а закінчивши роботу, повертаються до своїх експертних груп, де остаточно узагальнюють весь матеріал.

      Мозковий штурм (брейн-стормінг)

Урок колективного обговорення, пошуку рішень, що спонукає учасників проявити свою уяву та творчість. Досягаються шляхом вільного вираження думок усіх учасників і допомагає знаходити кілька рішень з певної теми.

Застосовується під час мотивації питань, пов'язаних з пошуком шляхів вирішення проблем, а не з усвідомленням змісту понять. Основним змістом, що вивчається на уроці, є моральні орієнтації та цінності, доцільно використовувати методи «Класифікація» та «Альтернатива».

Морський бій
Цей вид діяльності використовується для формування уміння швидко орієнтуватися в матеріалі з певної теми. Проходить за принципом гри «Морський бій».

На магнітній дошці, розкресленій по горизонталі та вертикалі, розміщені цифри, під якими закодовані запитання й букви, що символізують «кораблики»: однопарусні (одна літера); двопарусні (дві літери). Всі записи на дошці прикриваються картонкою, на яку прилаштовані магніти.

За відсутності магнітної дошки можна розкреслити звичайну дошку по горизонталі та вертикалі лініями. У крайньому зліва стовпчику написати цифри від 1 до 10, а в верхньому рядочку - літери. Таблиця із закодованим розміщенням запитань та корабликів зберігається у ведучого. Під час гри на дошці він робить позначки : X, якщо у квадратику було запитання і на нього дали правильну відповідь; 0 - якщо відповіді не прозвучало; і записує певну літеру, якщо у квадратику був «кораблик».

Гра завершується, коли розгадане ключове слово, яке утворюється з літер «корабликів». Команда, що відгадала слово, отримує два бали. Ведучий підводить підсумки.

 Навчаючи - вчуся

Цей метод дає учневі можливість взяти участь у навчанні та передачі своїх знань іншим, зокрема своїм однокласникам під час уроку. Роботу організовують таким чином:

1.    Після того, як учитель назвав тему та мету уроку, роздав картки із завданнями, учні ознайомлюються з інформацією, що міститься на картках.

2.      Якщо щось не зрозуміло, учень запитує про це вчителя та перевіряє, чи правильно зрозумів інформацію.

3.      Учні готуються до передачі цієї інформації іншим у доступній формі.

4.      Необхідно всім ознайомити зі своєю інформацією однокласників. Учень має право говорити тільки з однією особою одночасно. Завдання полягаєв тому, щоб поділитися своєю інформацією з іншими учнями й самому дізнатися про щось від них.

5.      Коли всі поділилися та отримали інформацію, учні розповідають у класі, про що дізналися від інших.

Панельна дискусія

Іноді панельну дискусію називають засіданням експертної групи . Для цього виду дискусії вчитель обирає 4-6 учнів і попередньо призначає ведучого. Під час дискусії визначена проблема обговорюється спочатку всіма учасниками у режимі вільних висловлювань, а потім кожен по черзі має сформулювати свою точку зору (висновок), виступаючи з коротким повідомленням.


Пошук

Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Архів записів

Друзі сайту


Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz