Методична майстерня вчителів математики Новобузького районуСубота, 26.09.2020, 13:48

Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Нестандартні уроки | Реєстрація | Вхід
Меню сайту

Наше опитування
Хто відвідує наш сайт?
Всього відповідей: 113

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу


Нетрадиційні уроки
Гра

Гра - життєдайне джерело дитячого мислення, благородних почуттів та прагнень. Активізація пізнавальної активності та розвиток інтелектуального мислення - це ті проблеми, які вирішуються в процесі ігромистецтва, колективної радісної дії вчителя і учнів, у стані емоційного піднесеності. Перевірка знань на уроці, яка відбувається у формі гри, не нав'язується дітям, Гра висуває до дитини моральні вимоги, виховує почуття справедливості, чесності, відповідальності перед командою, розвиває доброзичливе ставлення один до одного.

Ігри можна використовувати як на певних етапах уроку. Так і на окремому занятті. Тривалість гри може бути різною - це залежить від меси, якої хоче досягнути вчитель цією грою.

Гра - конференція - одна з ігрових форм проведення уроку, що імітує збори, нараду представників наукових організацій для обговорення й розв'язування певних питань.

Гра - подорож - ігрова форма проведення уроку, що полягає у змаганні учнів на швидкість проходження маршруту, подоланні перешкод та досягненні мети (перешкодами є різні запитання з теми чи розділу; продовжити рух за маршрутом можна тільки після правильної відповіді на запропоновані питання).

Гра рольова. Такі уроки імітують наукову, виробничу, соціальну діяльність людей. Моделюють різноманітні життєві і виробничі ситуації з метою вивчення нового матеріалу, його закріплення, розширення і обробка знань. До цього типу уроків відносяться уроки-вистави чи гри, коли вчитель організовує театральну виставу (гру) і матеріал уроку подається у формі інсценівки, а кожен учень отримує певну роль. Такі уроки захоплюють своєю святковістю, атмосферою театру, можливістю проявити творчість.

Гра «Світлофор». Викладач уголос висловлює 12 тверджень, частина з яких містить помилки. Після кожного речення учні піднімають зелені (погоджуються), червоні (не погоджуються), жовті (можу доповнити) жетони. Учні, які підняли правильний жетон, ставлять собі 1 бал. За 12 набраних балів - оцінка «12».

Ділова гра

    Урок ділова гра - це імітаційна модель навчальної діяльності учнів, що відтворюється в умовах, максимально наближених до дійсності. Мета ділової гри - поглибити та розширити діапазон знань учнів, формувати діловий стиль спілкування у практично-професійній діяльності.

Урок -ділова гра має свої різновиди: урок-«еврика», прес-конференція, урок - змагання, урок - турнір, урок - спектакль, урок - КВК, урок - аукціон та ін..

Дослідження

   Урок-дослідження - це така навчальна форма, в якій домінує дослідницький метод вивчення матеріалу. Використання цього типу уроку зумовлене потребами сучасного суспільства, яке ставить перед школою завдання виховати творчу особистість, розвинути творчі задатки дітей, навчити їх мислити, здобувати знання самостійно й застосовувати їх на практиці. Дослідницький метод на уроках застосовується переважно в старших класах.

Мета уроку-дослідження: розвивати в учнів уміння та навички, необхідні для вирішення нестандартних завдань, що зумовлені змістом твору, навички самостійного пошуку шляхів з'ясування істини, самостійного здобування нової інформації.

Педагогічні можливості уроку-дослідження:

         Здобування знань самостійно, а не отримання їх у готовому вигляді;

         Удосконалення мислення, розвиток аналітико-синтетичної діяльності старшокласників, уміння зіставляти і порівнювати, аналізувати і синтезувати, узагальнювати і абстрагувати, висувати твердження та абстрагувати їх, уявляти та систематизувати уявлення та ін..;

         Скерування учнів на динамічний пошук, що примушує їх стати дослідниками, першовідкривачами знань, співавторами навчально-виховного процесу;

         Глибше осмислення нових знань на підставі попередніх і життєвого досвіду, в результаті чого навчальний матеріал глибше запам'ятовується і здебільшого стає переконанням учнів, основою їх майбутнього світогляду;

         Сприяє формуванню людини з гнучким розумом, творчими нахилами, стимулює учнів до того, щоб не обмежуватись на уроках поверховими емпіричними константами фактів, а глибоко проникати в їх сутність.

Змагання

Як прийом введення в урок елементів гри застосовані на груповій діяльності учнів. Бувають різні за змістом, структурою, формою організації, різною може бути їх роль в навчальному процесі.

Мета: навчитись самостійно організовувати власну навчальну діяльність, розв'язувати дидактичні завдання; формувати уміння виділяти головне, істотне; закріплювати спеціальні та загально навчальні знання, вміння та навички.

У змаганнях беруть участь: окремі групи учнів, вчителі (учні виконують навчальні завдання. Запропоновані вчителем; вчителі виконують завдання, складені учнями). За таких умов на уроці змаганні учні виступають у ролі «вчителів», а вчителі - у ролі «учнів». Допускаються й інші варіанти його організації.

                            Інтегровані (міжпредметні) уроки

Проводяться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках та відповідних навчальних предметах. Це уроки інтегрованих зв'язків декількох предметів. Дають можливість сформувати і яскравіше уявити навколишнє, взаємозв'язки і явища. Основний акцент ставиться не тільки на засвоєння певних знань, скільки на розвиток освітнього мислення. Структура даних уроків розвивається чіткістю, компактністю, стислістю, логічною взаємообумовленістю навчального матеріалу на кожному етапі уроку, великою інформативністю, об'ємністю матеріалу. Інтегровані уроки передбачають обов'язковий розвиток творчої активності учнів, перевантаження за рахунок переключення на різноманітні види діяльності; підвищують пізнавальний інтерес, сприяють розвитку у школярів мислення, уваги, пам'яті, мовлення, уяви.

                                                                                                                                                                                                                Казка

Урок, на якому учні знайомляться з казками, легендами, міфами народів світу і пізнають культуру всього людства; вчаться самостійно придумувати казки чи її частини, малюють казкових чи міфологічних героїв; урок безпосередньо може проводитися у формі казки з казковим обрамленням.

КВК

Мета - розвиток пізнавальних інтересів та мотивів, ерудиції, інтелекту учнів; здібностей швидко орієнтуватися у подіях, екстремальних ситуаціях. КВК можуть бути тематичними, проблемними, розрахованими на загальну ерудицію учасників гри.

Як правило клас або класи поділяються на команди, які поетапно в процесі гри виконують різні цільові навчальні завдання. Підсумки та оцінки гри здійснює журі.

Консультація

Урок-консультація - це специфічна форма організації навчально-виховного процесу, яка проводиться перед контрольно-заліковими уроками.

Його мета - усунути прогалини в знаннях, уміннях та навичках учнів, попередити можливі помилки на контрольно-залікових уроках, виділити головне, істотне у змісті матеріалу, що вивчався раніше, та акцентувати на ньому увагу учнів. Такі уроки надають навчальну допомогу учням і забезпечують інтереси всіх груп учнів:

         Які недостатньо засвоїли навчальний матеріал.

         Які не засвоїли прийоми роботи з обладнанням, картами, схемами.

         Які не навчились вирішувати типові задачі

         Які потребують порад щодо написання рефератів, доповідей.

Консультації навчальні полягають у наданні допомоги учням щодо засвоєння окремих тем або розділів навчального курсу, а також поглибленого вивчення предмета.

Правильно організована консультація: допомагає подолати труднощі; виховує в учнів самоконтроль, критичне ставлення до своїх знань; допомагає правильно встановити рівень власної навченості. Консультативне спілкування вчить школярів точності формування проблем та питань, що виникають.

Конференція

Такий урок організовується як: нарада спеціалістів у певній науковій галузі або збори практиків, які займаються проблемами застосування досягнень науки у виробництві; як нарада предметників і філософів, де розробляються світоглядні проблеми; як збори спеціалістів різних профілів, що вирішують спільну глобальну проблему. Учні, як правило, виступають з доповідями та інформацією. Вся інформація готується самостійно і вдома, а на уроці тільки озвучується. Базою для такої роботи служить додаткова література: науково-популярні книги, журнали, газети. Мета уроків-конференцій - розширення та поглиблення навчального матеріалу, ознайомлення з новою інформацією за рахунок спілкування з різними інформаційними джерелами, обміну думками. Форми роботи в процесі підготовки - вивчення літературних джерел, у ході самого уроку –взаємо інформація учнів. Ведення тезисних нотаток, складання плану.  

Практикум 

Урок - практикум - такий тип навчального процесу, який сполучає різні форми організації пізнавальної діяльності, має риси «комбінованого» уроку, органічно «поєднуваного» з системою нетрадиційної освіти. Практикум розвиває:

1. вміння, пов'язані з розвитком зацікавлення (аналізувати свої зацікавлення, розвивати нові на грунті колишніх, зіставляти свої можливості та зацікавлення).

2.      Знаходити практичні види діяльності (вміння визначати для себе пізнавальні  види діяльності).

3.      Вміння обирати практичний вид діяльності для себе (пошук відповідей для обгрунтування практичних завдань).

4.      Вміння досліджувати умови практичної діяльності.

5.      Вміння здійснювати діяльність на практиці (планувати свою практичну діяльність; бачити її позитивні і негативні сторони).

6.      вміння встановлювати цінність практичної роботи, культурну та професійну цінність практикуму.


Прес-конференція

Такі уроки імітують прес-конференції, коли групи суспільних діячів чи вчених ведуть бесіди з представниками преси, спрямовані на вирішення важливих питань і проблем з метою їх популяризації та пропаганди. Уроки цього типу сприяють розвитку у школярів навичок роботи з додатковою літературою, прищеплюють допитливість, виробляють уміння працювати в колективі, надавати взаємодопомогу.

Структура та етапи:

1.    Позиція: ...я вважаю, що ....(висловлюється власна думка, пояснюється, в чому полягає точка зору).

2.    Обгрунтування: ... тому, що ...( наводиться причина появи тієї чи іншої думки, тобто на чому грунтуються докази на підтримку вашої позиції).

3.      Приклад: ... наприклад ...(наводяться факти, які демонструють докази, підсилюють вашу позицію).

4.      Висновки: ...отже (тому), я вважаю...( узагальнення думки, висновок про те, що необхідно робити - заклик прийняти вашу позицію).

Пристендовий урок

Це педагогічна інновація, в процесі якої вчитель розкриває власну технологію проведення певного реального уроку, детально аналізує кожен етап його макро- і мікроструктури, аргументує доцільність застосування методів навчання. Цей урок «без учнів» дає змогу акцентувати увагу на важливих моментах підготовки заняття.

Проект

Виконання проектів - це самостійне вивчення учнями окремої проблеми протягом певного проміжку часу, яке завершується творчим звітом. Сприяє розвитку пізнавальних інтересів та згуртованості колективу. 

Оголошення загальної теми та вибір підтем із цієї проблеми здійснюється заздалегідь. Теми доцільно підбирати у вигляді конкретних, чітких запитань, які б зацікавили учнів. Необхідно враховувати, що чим менший вік учасників проекту, тим доступнішою має бути тема дослідження.

Розв'язування задач

Такі уроки мають багато функцій:

         Пізнання і засвоєння понять, які вивчаються, явищ і закономірностей.

         Обробка знань та формування умінь, застосування їх на практиці.

         Повторення   пройденого,   сприяння   встановленню   зв'язку   вивченого   з   життям   і виробництвом в усіх його різновидах.

         Створення проблемних ситуацій.

Такі уроки вчать працювати, бути цілеспрямованими і самостійними, творчо активними. Важливе значення має формування в учнів загальних умінь, вироблення загальних підходів. Використовуються індивідуальні та групові форми роботи.

Семінар

Семінарське заняття є формою організації навчання, що поглиблює та систематизує знання. Вимога до нього - активна участь кожного учня. На семінарах передбачається більш високий ступінь конкретизації навчального матеріалу, ніж лекція. Вони вимагають від учнів серйозної самостійної роботи з додатковою літературою, читання нового джерела, порівняння матеріалів, підбору цікавих фактів.

Семінари відрізняються від інших видів навчальних занять підвищеною активністю і самостійністю школярів, проявом їхніх організаційно-діяльнісних особистісних якостей.

Суд

Урок дає можливість отримати уявлення про спрощену процедуру прийняття судового рішення та провести рольову гру - судовий процес з участю 3-х осіб: голови суду, який буде слухати обидві сторони і приймати рішення, позивача і відповідача (можлива участь адвокатів, прокурора, свідків тощо)

Після того, як класе визначиться з ролями, вчитель надає кожній групі завдання.:

          Суддям - підготовка запитань,

      Позивачам - підготовка вступної промови та викладу аргументів.

          Відповідачам - підготовка промови-відповіді та захисту.

Урок проводиться із дотриманням порядку ведення судового засідання:

 1.  вступні заяви учасників судового процессу;

2.    позивач викладає аргументацію, суддя ставить йому запитання;

3.      відповідач викладає суть захисту, суддя ставить йому запитання;

4.      суддя виносить рішення.


Пошук

Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Архів записів

Друзі сайту


Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz